Gebruiksrechtovereenkomst voor de website www.directkroatie.nl

De Website www.directkroatie.nl en alle subdomeinen (hierna te noemen: site) zijn eigendom van Do-bra d.o.o., Štefanićeva 5, 10000 Zagreb te Kroatië (hierna te noemen: site-eigenaar). Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden en met de mededelingen die hier te vinden zijn. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden voor het gebruik van de site, verzoeken wij u deze site en de subdomeinen niet te gebruiken!

Algemene informatie over de website Directkroatie.nl De site www.directkroatie.nl is geen reisbureau dat zich bezig houdt met het verhuren van accommodaties in naam van en voor rekening van huurders, maar wordt gebruikt als online overzicht voor accommodaties in de Republiek Kroatië, wat betekent dat de site directkroatie.nl enkel en alleen wordt gebruikt voor promotie en reclame voor appartementen, studio's, kamers, hotels, hostels, villa's en campings en andere voorzieningen die onderdak bieden aan toeristen en die services en activiteiten bieden met betrekking tot toerisme, sport, recreatie en ontspanning.

Beperkingen op persoonlijk, niet-commercieel gebruik Deze sites zijn bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag niets wijzigen, kopiëren, verspreiden, tonen publiceren, of op enig andere wijze overdragen of verkopen van enige informatie, diensten of producten die worden gepubliceerd op deze site zonder de goedkeuring van de site-eigenaar of adverteerder. De op deze site gepubliceerde materialen zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze Site kan een schending van de bepalingen van de Auteurswet vormen en Naburige rechten (NN 167/03 en 79/07) en overige regelgeving in de Republiek Kroatië.

Als u een van deze algemene voorwaarden schendt, wordt uw recht om de site te gebruiken automatisch beëindigd en dienen gedownloade of afgedrukte materialen onmiddellijk te worden vernietigd.

Eigendom, rechten en verantwoordelijkheden De inhoud van deze site zijn eigendom van Do-bra Ltd (eigenaar van de site). Inhoud die niet eigendom is van de eigenaar van de site worden gebruikt met toestemming van de auteur / eigenaar en zal op elk moment op verzoek van de auteur / eigenaar worden verwijderd van de website.

Beperking van aansprakelijkheid De site directkroatie.nl publiceert alleen gegevens die zijn verkregen door de adverteerders, de eigenaar van deze site kan niet aansprakelijk worden gehouden op materiële wijze en strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer informatie over vakantiehuizen, appartementen en / of kamers, niet zijn zoals vermeld op de site. De site maakt uitsluitend reclame voor aanbiedingen van particuliere adverteerders en eigenaren van de Republiek Kroatië.

De site-eigenaar neemt volledige afstand wanneer een gebruiker de inhoud van de websites gebruikt of misbruikt, alsmede de schade die hier uit voortkomt, of een derde partij die de inhoud gebruikt of misbruikt van directkroatie.nl

Privacybescherming en gebruik van persoonlijke informatie Uw privacy is belangrijk voor ons en we zullen nooit misbruik maken van de informatie die u vrijwillig verstrekt op de site. De eigenaar van deze site verbindt zich ertoe de anonimiteit en privacy op deze site te respecteren voor zover de aard van ons bedrijf dit toelaat.

Gebruikers van de diensten aangeboden door de site komen overeen dat de eigenaar van de site de volgende persoonlijke informatie kan verzamelen:
1. Naam en achternaam
2. E-mailadres
3. Telefoonnummer

De bovengenoemde persoonlijke gegevens zijn van vitaal belang, zodat adverteerders en gebruikers de diensten van de site kunnen gebruiken. De bovengenoemde informatie zal uitsluitend worden gebruikt om de gebruiker te verbinden met de serviceprovider (adverteerder) en zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Naast de bovengenoemde informatie kan de gebruiker op andere manieren informatie verstrekken door formulieren in te vullen, te zoeken, updates uit te voeren, enquêtes in te vullen, deel te nemen aan promoties of speciale aanbiedingen op de site te gebruiken. Deze verzamelde informatie blijft anoniem en de eigenaar van de site is verplicht om deze informatie uitsluitend voor dit doel te gebruiken en zal deze niet doorsturen naar een derde partij.

Opmerkingen van de gebruiker (beoordelingen, recensies) over door de adverteerder geleverde diensten zullen op de site worden gepubliceerd, waarvoor geen voorafgaande toestemming van de adverteerder vereist is. De eigenaar van de site heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie die door de gebruiker wordt verstrekt, waaronder informatie met betrekking tot de adverteerder. Elk verzoek om informatie met betrekking tot persoonlijke informatie moet door de adverteerder aan de gebruiker worden gevraagd. In het geval van een klacht van de adverteerder met betrekking tot onwaarheden en het verzoek om een opmerking door een gebruiker te verwijderen, kan de eigenaar van de site aanvullende informatie opvragen bij de adverteerder en de gebruiker, die uitsluitend wordt gebruikt om de geldigheid vast te stellen van een verzoek om een opmerking van de gebruiker te verwijderen.

Persoonlijke gegevens die worden verstrekt door gebruik van de site, d.w.z. interactieve formulieren voor het verzamelen van informatie op deze site (privacyonderzoek, etc.), zullen worden gebruikt in strikte naleving van het gegevensbeschermingsbeleid (GDPR EU 2016/679 EUROPEES PARLEMENT EN RAAD van 27 april 2016.).

U kunt te allen tijde nadere informatie van de eigenaar vragen over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen, gebruikt en gedistribueerd. De leveringstermijn is 15 dagen vanaf de datum van indiening van de aanvraag. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail indienen.

U kunt te allen tijde wijzigingen of het verwijderen van uw persoonlijke gegevens evenals andere gegevens aanvragen.

Uw verzamelde persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan degene die al zijn genoemd. Ze zullen niet worden misbruikt, worden niet in het geheim verwerkt, zullen niet worden verkocht aan een derde partij en hun distributie aan andere onbevoegde personen kan alleen worden gedaan met de schriftelijke toestemming van de adverteerder en de gebruiker.

Uw persoonlijke gegevens worden elektronisch vastgelegd en opgeslagen op het terrein van de eigenaar van de site. Alleen de eigenaar van de site, de beheerder van de site en de accountant van de site hebben toegang tot deze verzamelde gegevens.

De tijdslimiet voor het behouden van uw zakelijke documentatie samen met uw persoonlijke gegevens is 11 jaar. Na het verstrijken van deze tijdslimiet worden uw persoonlijke gegevens vernietigd. Andere vormen van communicatie of materialen die u ons toestuurt, zoals lof, opmerkingen, suggesties, etc. worden niet als vertrouwelijk behandeld en kunnen vrij worden gebruikt.

Recht van opzegging:
De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om, zonder vergoeding voor een betaalde advertentie, een gebruiker uit te sluiten die op enigerlei wijze inbreuk maakt op de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website, die op enigerlei wijze de prestaties van de site verstoort of op enige manier de rechten van de adverteerder en gebruiker schendt, en dit geldt in het bijzonder voor de gebruiker die de gepubliceerde informatie misbruikt of op enigerlei wijze de inhoud van de site verduistert, in het bijzonder:
• het kopiëren van de inhoud gepubliceerd op Directkroatie.nl en het publiceren in andere reclamemedia,
• lobbyen bij de adverteerder voor het adverteren op vergelijkbare sites of in andere advertentiemedia door hen op enigerlei wijze te contacteren en hun diensten aan te bieden.

In gevallen zoals deze kan de eigenaar van de site, naast het uitsluiten van de gebruiker, een vergoeding eisen voor geleden schade of winstverlies.

Wijzigingen in deze voorwaarden en andere bepalingen van het bedrijfsleven. Eigenaar behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden en overige voorwaarden aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

Do-bra d.o.o.
Štefanićeva 5
10 000 Zagreb
Kroatië